İyot ile Süblimleşme Deneyi

06.04.2020

İyotun sıvı hale geçip geçmediğini gözlemliyoruz.


Önceki Proje Sonraki Proje