Arduino Midi Kontrol Sistemi

22.08.2021

Bu projede Arduino ile bir kontrol sistemi hazırladım. Enkoder, potansiyometre ve butonlar yardımı ile toplanan veri, Arduino ile MIDI bilgisine dönüştürülerek seri iletişim yolu ile bilgisayara aktarılıyor. Hairless programı bu seri iletişim bilgilerini toplayarak midi giriş kanallarına yönlendiriyor. Sisteme bağlı OLED ekran üzerinden komutlar takip edilebiliyor. Sisteme ilişkin bazı ayarlamalar yapılabiliyor. Bu ekran bilgisayar ekranında o anda görüntülenmeyen VST enstrümanlara veri gönderme imkanını sağlıyor. Bir joystick ile XY plotter kontrolü, 4 potansiyometre, 6 buton ve bir enkoder ile programlamaya bağlı olarak istendiği kadar kanal kontrol edilebiliyor


Önceki Proje Sonraki Proje